warstwy wektorowe


QGIS styl dla punktów - klasteryzacja

Klasteryzacja punktów – stylizacja warstw oparta na danych   Ostatnio zaktualizowane!

Jedną z nowości w QGIS 3.0 jest Klasteryzacja. Umożliwia ona grupowanie punktów w klastry (jak sama nazwa wskazuje). Styl ten wydaje mi się znacznie bardziej atrakcyjny i czytelny wizualnie niż rozsunięcie […]


Tropy i ślady zwierząt – nowe symbole w QGIS   Ostatnio zaktualizowane!

[EDIT 04.2019 – w konsultacji z dr hab Rafałem Kowalczykiem (dziękuję!) poprawiłam tropy na bardziej poprawne merytorycznie i podmieniłam na GitHubie. Jeśli ktoś ma już zainstalowane stare sygnatury chce mieć nowe […]


Natural Earth - bezpłatne dane do map

Bezpłatne dane wektorowe i rastrowe – mapy fizyczne, klimat, NMT   Ostatnio zaktualizowane!

Kolejna porcja linków do bezpłatnych danych, które możecie wykorzystać w swoich mapach. Jeśli szukacie ładnego tła dla przedstawienia danych dla całego świata lub określonych regionów, koniecznie zajrzyjcie na poniższe strony! Można […]


Urban Atlas

Urban Atlas – bezpłatne dane o pokryciu terenu na obszarach miejskich   Ostatnio zaktualizowane!

W ramach projektu Urban Atlas udostępnione zostały bezpłatnie szczegółowe i porównywalne dane o użytkowaniu i pokryciu terenu (land use and land cover data) dla strefy funkcjonalnych obszarów miejskich (Functional Urban […]