Wtyczka Group Stats – statystyki grupowe


e-book "Mapy w QGIS 3.4" już w sprzedaży

Wtyczka Group Stats to jedna z tych, które bardzo ułatwiają życie, jeśli musimy przeanalizować dane na różne sposoby. Jej działanie przypomina tabele przestawne (pivot table) w arkuszach kalkulacyjnych. Ponieważ ostatnio na tapecie mam dane leśne, to posłużę się tym przykładem.

Najpierw oczywiście instalujemy wtyczkę z repozytorium. Jej autorem jest Rajmund Szostak. Zainstalowaną wtyczkę znajdziemy w menu Wektor.

Wtyczka QGIS Group Stats - jak zainstalować?

 Wtyczka Group Stats – jak jej używać?

Wtyczka składa się z kilku sekcji. Po lewej stronie stronie (1) znajduje się okno, w którym wyświetli nam się wynikowe zestawienie. Po prawej stronie – znajdują się okna, w których budujemy zapytanie.

Na początek, z rozwijanej listy (2) wybieramy warstwę, która nas interesuje. W oknie (3) wyświetlają się elementy, z których możemy komponować zapytanie, przeciągając je do okien (5), (6) i (7). Reprezentują one zarówno nagłówki tabeli atrybutów warstwy, jak i kilka prostych algorytmów obliczeniowych (patrz obok). W oknie (4) możemy ustawić filtrowanie danych do obliczeń, jeśli nie chcemy, aby wszystkie one były brane pod uwagę. Do okna Columns (5) przeciągamy dane, które maja być w kolumnach a do okna Rows (6) – te, które maja być w wierszach tabeli. Do każdego z okien możemy dodać dowolną liczbę elementów (nagłówków kolumn). Do okna Values (7) przeciągamy nazwę pola, które ma zostać poddane obliczeniom oraz odpowiedni algorytm (tu możemy umieścić tylko dwa elementy).  Zamiast “mydełka” z danymi do obliczeń można też przeciągnąć “mydełko” Area albo Perimeter. Aby pozbyć się “mydełek” z okien (4)-(7) należy je przeciągnąć z powrotem do okna (3).

Wtyczka QGIS Group Stats - jak używać?

Przykładowe obliczenia za pomocą wtyczki Group Stats – dane leśne

Jeśli komuś opis powyżej wydał się zagmatwany, to mam nadzieje, że poniższe przykłady wyjaśnią wszelkie wątpliwości. Dane, które wykorzystałam to dane dla poszczególnych wydzieleń leśnych z Bazy Danych o Lasach.

Na początek coś prostego. Chcę sprawdzić jaka jest mediana wieku drzewostanu (wiek znajduje się w kolumnie spec_age), w zależności od funkcji lasu (pole forest_fun, zawierające kategorie: las gospodarczy, las ochronny, rezerwat) oraz kategorii ochrony (pole prot_kateg). Możemy to zrobić na 2 sposoby – albo wykorzystując oba pola: Columns (5) i Rows (6), albo tylko jedno z nich. Uwaga! Kolejność “mydełek” znajdujących się w jednym okienku ma znaczenie! W zależności od wariantu uzyskamy następujące wyniki:

I jeszcze jeden (troszkę bardziej skomplikowany?) przykład. Chcę sprawdzić, jaką powierzchnię zajmują wydzielenia drzewostanów starszych niż 60 lat, w różnych typach lasów ochronnych, w zależności od gatunku (pole species_cd). W tym celu filtruję dane tak, żeby pod uwagę były brane tylko te wydzielenia, które mają wpisany gatunek dominujący, drzewostan ma powyżej 60 lat oraz są to lasy (=wydzielenia leśne) z określoną kategorią ochronną. W tym celu, poprzez przycisk Filter, wchodzę w okno Kreatora zapytań wyboru i wpisuję tam odpowiednią formułę:

Wtyczka QGIS Group Stats - filtr danych

Następnie przeciągam odpowiednie kolumny do okien Columns i Rows, a do okna Value – algorytmy Area i Sum. Klikam Calculate i uzyskuję taki wynik:

Wtyczka QGIS Group Stats - analiza danych przestrzennych

Zachęcam do testowania możliwości tej wtyczki. Może ona oszczędzić sporo pracy przy obróbce danych.


Jeśli ten wpis był dla Ciebie interesujący - pokaż go proszę komuś, kogo może zaciekawić, udostępnij w mediach społecznościowych:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *