Bezpłatne dane wektorowe – bioróżnorodność, biogeografia, ochrona przyrody


e-book "Mapy w QGIS 3.4" już w sprzedaży

Dziś porcja linków do bezpłatnych danych wektorowych. Mnie one zaciekawiły, być może Was również zainteresują. Tematyka – bioróżnorodność, biogeografia, ochrona przyrody. Poniższe linki prowadzą do stron, na których znajdziecie do pobrania w wersji wektorowej: granice obszarów chronionych, ekoregionów biogeograficznych i obszarów o szczególnie dużej bioróżnorodności (hotspots).

Obszary chronione na świecie

Protected planet – granice obszarów chronionych do pobrania w różnych formatach (m.in. kml, shp). Wyłączony użytek komercyjny.

bioróżnorodność, biogeografia, ochrona przyrody - bezpłatne dane wektorowe

Regionalizacja biogeograficzna – ekoregiony lądowe świata

Global 200 – Projekt WWF w ramach którego przeanalizowane zostały globalne wzorce różnorodności biologicznej w celu identyfikacji lądowych, słodkowodnych i morskich ekoregionów, które są reprezentatywne dla występujący w ich obrębie ekosystemów. Wyróżniono 238 ekoregionów, w tym 142 lądowych, 53 słodkowodne i 43 morskie.

(Olson, D. M., Dinerstein, E. 2002. The Global 200: Priority ecoregions for global conservation. Annals of the Missouri Botanical Garden 89(2):199-224.)

Terrestrial Ecoregions of the World (TEOW) – biogeograficzna regionalizacja ekosystemów lądowych na podstawie różnorodności biologicznej (jednostkami biogeograficznymi są ekoregiony). Wyróżniono 867 ekoregionów lądowych sklasyfikowanych w 14 różnych biomach, takich jak lasy, łąki lub pustynie.

(Olson, D. M., Dinerstein, E., Wikramanayake, E. D., Burgess, N. D., Powell, G. V. N., Underwood, E. C., D’Amico, J. A., Itoua, I., Strand, H. E., Morrison, J. C., Loucks, C. J., Allnutt, T. F., Ricketts, T. H., Kura, Y., Lamoreux, J. F., Wettengel, W. W., Hedao, P., Kassem, K. R. 2001. Terrestrial ecoregions of the world: a new map of life on Earth. Bioscience 51(11):933-938.)

Ostoje bioróżnorodności

Biodiversity hotspots – obszary szczególnie cenne ze względu na różnorodność biologiczną

The biodiversity hotspots hold especially high numbers of endemic species, yet their combined area of remaining habitat covers only 2.3 percent of the Earth’s land surface. Each hotspot faces extreme threats and has already lost at least 70 percent of its original natural vegetation. Over 50 percent of the world’s plant species and 42 percent of all terrestrial vertebrate species are endemic to the 36 biodiversity hotspots.​​​​​​​​​​

Jeśli szukasz podkładów do map świata i regionów zajrzyj do wpisu dot. bezpłatnych danych elementów map fizycznych.


Jeśli ten wpis był dla Ciebie interesujący - pokaż go proszę komuś, kogo może zaciekawić, udostępnij w mediach społecznościowych:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *