Copernicus Land Monitoring


Wysokorozdzielcze dane rastrowe z projektu Copernicus
Ogólnoeuropejskie warstwy wysokorozdzielcze (High Resolution Layers – HRL) to wysokorozdzielcze dane rastrowe obrazujące wybrane typy pokrycia terenu w rozdzielczości przestrzennej 20 x 20 m. Powstały one w wyniku klasyfikacji zdjęć […]

Wysokorozdzielcze dane rastrowe z projektu Copernicus